Каталог Корзина Корзина
Відкрита реєстрація на весняну і літню сесії PEARSON TEST OF ENGLISH
Amis et compagnie

Amis et compagnie

Чотирі рівня навчально-методичного курсу французької мови «Amis et compagnie» відповідають рівням A1 і B1 Загальноєвропейської класифікації рівнів володіння іноземною мовою.

     Діяльнісний підхід

 Загальноєвропейська класифікація пропонує так звану діяльнісну модель: ця модель грунтується на комунікативному діяльнісному підході, мета якої – прищепити учневі комунікативні навички, зробити його активним й відповідальним за своє навчання. Діяльнісний підхід розкриває ідею завдань для виконання у різних ситуаціях: розв’язування задачі, досягнення мети, реалізація проекту, тощо. Тому цей підхід розглядає учня як соціального актора, який вміє активізувати всі свої навички та ресурси, щоб досягти успіху у спілкуванні.

У зв’язку з цим, мовні граматичні, лексичні, фонетичні та інші навички для оволодіння, як і культурні компетенції, ніколи не розглядаються як самоцілі.

     Комунікативна діяльність

 Спілкуватися означає слухати людину, яка говорить: мова йде про здатність виділяти та розуміти  його усні висловлювання. А також про вміння читати та розуміти те, що написала інша людина. У цих двох областях мова йде про вправи на сприйняття мови. Спілкування також має на увазі говоріння: описати події, пояснити точку зору, зробити оголошення; це також написати повідомлення, лист, резюме - відтворення мови. Нарешті, спілкування - це участь у взаємообміні: бути співрозмовником, відповідати на запитання інтерв'ю, обмінюватись інформацією в усній формі; це також відповіді, участь у форумі, обмін замітками та повідомленнями у письмовій формі - це мовна взаємодія.

Проміжні види діяльності, такі як переклад та переформулювання тексту, які також зазначені в Загальноєвропейській класифікації, можуть бути впроваджені на цьому рівні.

Навчальний курс «Amis et compagnie» об'єднує діяльнісний підхід та пропонує учням вправи на різні види мовленнєвої діяльності, маючи наступні цілі.

     Цілі

     Навчати студентів розвивати та вдосконалювати свої здібності слухового сприйняття звуків, ритму, інтонації.

     Заохочувати їх розробляти стратегії, щоб краще розуміти: передбачати, знаходити підказки у звукових повідомленнях та змістовних словах, висувати гіпотези, виділяти головну ідею з контексту та ін.

     Тренувати учнів імітувати відтворення звуків, інтонації, ритму мови за допомогою сардинських фрагментів з тексту та пісень з метою моделювання голосу і інтенсивності та отримання правильної вимови французької мови.

     Заохочувати вивчаючих висловлюватися і говорити про себе, своє середовище, діяльність, заняття та плани, свої сумніви, переконання, надії тощо.

     Дозволяти учням також будувати стратегії взаємодії та навчати їх взаємодіяти із співрозмовником в контексті роботи у парах, що збільшує їх час говоріння.

     Відкрити учням реалії французької або франкомовної культури та цивілізації, а також у свою чергу, сприяти кращому розумінню, об’єктивному оцінюванню власної мови та власної культури.

     Допомагати їм відкривати для себе повсякденну реальність французької або франкомовної культурної сфери, а також її уявлення за допомогою літератури, музики та мистецтва.

     Заохочувати студентів регулярно поглиблювати свої знання, поширювати свої навички, використовувати свої вміння в інших ситуаціях та вміти робити самооцінку.

      Принципи

     Заохочувати до спілкування, пропонуючи різні види мовленнєвої діяльності, де сама мова введена в дію, для виконання завдань, розв’язування задач, участі у дослідженнях, виконання проектів.

     Залучати студентів: давати їм можливість розповідати про своє життя, навички, смаки за допомогою використання своєї уяви.

     Закликати до використання почуття, спогади та інтелект: логічний інтелект для розвитку музичних навичок (співати реп), просторовий інтелект для створення розповіді, кінестетичний для супроводження висловів, міжособистісний для роботи зі своїми колегами, внутрішній для оцінки своїх вмінь і т. д.

     Уникати введення штучних або суперечливих ситуацій, наприклад, уникати питань, відповідь на які вже відома, питання "про очевідні явища", але навпаки ставити запитання, на які бракує інформації або з метою перевірення гіпотези.

     Продовжувати навчати студентів усному спілкуванню (чутність, "помилковий запуск", ризик, підтримка контактів, реакції, нагадування, жести та міміка тощо).

     Продовжувати пропонувати комунікативні вправи у письмовій формі, які не повинні містити граматичні вправи, але мають дозволяти студентам висловлювати свою думку чи погляди, наприклад, у контексті Інтернет-чату, форуму, блогу або листування.

     Продовжувати навчати студентів визначати в письмових текстах "паратекстуальні" ознаки і значимі графічні, лексичні, морфологічні та інші елементи), а також вміти уявляти синтаксичне функціонування деяких структур.

     Об'єднувати набуті знання, використовуючи їх у різних ситуаціях, поширюючи та використовувати їх знову у будь якій іншій ситуації.

     Звертати увагу учнів на їх власний успіх, вдосконалення, а також використовувати різноманітні стратегії для кращого тренування розуміння, написання та короткого виразу своїх думок для вдалого навчання.

     Аналізувати аналогії, подібності та відмінності однієї мови від іншої, однієї культури від іншої.

     Дозволяти учням розуміти існування інших способів мислення, іншого бачення світу, інших типів вираження реальності навколо себе. Відкрити їм несхожість, але не впливаючи на їх особистість.

     Давати дітям радість відкриття нової мови та нової культури, пропонуючи контекст одночасно стимулюючий та суворий.

Виберіть рівень та компонент курсу

ISBN: Товар: Ціна:
9782090354904 Підручник Amis et compagnie 1 Méthode de Français — Livre de l'élève

Підручник Amis et compagnie 1 Méthode de Français — Livre de l'élève

318 грн. в один клік
9782090354911 Робочий зошит Amis et compagnie 1 Cahier d'activités avec portfolio et tests

Робочий зошит Amis et compagnie 1 Cahier d'activités avec portfolio et tests

230 грн. в один клік
9782090327694 Аудіо диск Amis et compagnie 1 CD audio individuel

Аудіо диск Amis et compagnie 1 CD audio individuel

217 грн. в один клік
9782090354928 Книга для вчителя Amis et compagnie 1 Guide Pédagogique avec fishes photocobiables

Книга для вчителя Amis et compagnie 1 Guide Pédagogique avec fishes photocobiables

479 грн. в один клік

Низькі ціни
та великі знижки

Швидка відправка
та доставка

Купуйте тут, а забирайте
в магазинах

Швидка оплата