mobile-cart Корзина Каталог
Слава Україні!
 Amis et compagnie Середня і старша школа CLE International

Amis et compagnie

Пропонує учням вправи на різні види мовленнєвої діяльності

Чотирі рівня навчально-методичного курсу французької мови «Amis et compagnie» відповідають рівням A1 і B1 Загальноєвропейської класифікації рівнів володіння іноземною мовою.

Курс об'єднує діяльнісний підхід та пропонує учням вправи на різні види мовленнєвої діяльності, маючи наступні цілі.

 • Навчати студентів розвивати та вдосконалювати свої здібності слухового сприйняття звуків, ритму, інтонації.

 • Заохочувати їх розробляти стратегії, щоб краще розуміти: передбачати, знаходити підказки у звукових повідомленнях та змістовних словах, висувати гіпотези, виділяти головну ідею з контексту та ін.

 • Тренувати учнів імітувати відтворення звуків, інтонації, ритму мови за допомогою сардинських фрагментів з тексту та пісень з метою моделювання голосу і інтенсивності та отримання правильної вимови французької мови.

 • Заохочувати вивчаючих висловлюватися і говорити про себе, своє середовище, діяльність, заняття та плани, свої сумніви, переконання, надії тощо.

 • Дозволяти учням також будувати стратегії взаємодії та навчати їх взаємодіяти із співрозмовником в контексті роботи у парах, що збільшує їх час говоріння.

 • Відкрити учням реалії французької або франкомовної культури та цивілізації, а також у свою чергу, сприяти кращому розумінню, об’єктивному оцінюванню власної мови та власної культури.

 • Допомагати їм відкривати для себе повсякденну реальність французької або франкомовної культурної сфери, а також її уявлення за допомогою літератури, музики та мистецтва.

 • Заохочувати студентів регулярно поглиблювати свої знання, поширювати свої навички, використовувати свої вміння в інших ситуаціях та вміти робити самооцінку.

 • Заохочувати до спілкування, пропонуючи різні види мовленнєвої діяльності, де сама мова введена в дію, для виконання завдань, розв’язування задач, участі у дослідженнях, виконання проектів.

 • Залучати студентів: давати їм можливість розповідати про своє життя, навички, смаки за допомогою використання своєї уяви.

 • Закликати до використання почуття, спогади та інтелект: логічний інтелект для розвитку музичних навичок (співати реп), просторовий інтелект для створення розповіді, кінестетичний для супроводження висловів, міжособистісний для роботи зі своїми колегами, внутрішній для оцінки своїх вмінь і т. д.

 • Уникати введення штучних або суперечливих ситуацій, наприклад, уникати питань, відповідь на які вже відома, питання "про очевідні явища", але навпаки ставити запитання, на які бракує інформації або з метою перевірення гіпотези.

 • Продовжувати навчати студентів усному спілкуванню (чутність, "помилковий запуск", ризик, підтримка контактів, реакції, нагадування, жести та міміка тощо).

 • Продовжувати пропонувати комунікативні вправи у письмовій формі, які не повинні містити граматичні вправи, але мають дозволяти студентам висловлювати свою думку чи погляди, наприклад, у контексті Інтернет-чату, форуму, блогу або листування.

 • Продовжувати навчати студентів визначати в письмових текстах "паратекстуальні" ознаки і значимі графічні, лексичні, морфологічні та інші елементи), а також вміти уявляти синтаксичне функціонування деяких структур.

 • Об'єднувати набуті знання, використовуючи їх у різних ситуаціях, поширюючи та використовувати їх знову у будь якій іншій ситуації.

 • Звертати увагу учнів на їх власний успіх, вдосконалення, а також використовувати різноманітні стратегії для кращого тренування розуміння, написання та короткого виразу своїх думок для вдалого навчання.

 • Аналізувати аналогії, подібності та відмінності однієї мови від іншої, однієї культури від іншої.

 • Дозволяти учням розуміти існування інших способів мислення, іншого бачення світу, інших типів вираження реальності навколо себе. Відкрити їм несхожість, але не впливаючи на їх особистість.

 • Давати дітям радість відкриття нової мови та нової культури, пропонуючи контекст одночасно стимулюючий та суворий.

Виберіть рівень та компонент курсу

Написати відгук

Будьласка авторизуйтесь або зареєструйтеся для перегляду