mobile-cart Корзина Каталог
Завітайте на нашу сторінку: АКЦІЯ!!! РОЗПРОДАЖ!!!

Pearson Test of English — Тести з англійської мови

Реєстрація на курс підготовки до складання іспита

Компанiя LBC надає Вам унiкальну можливiсть пройти тестування та отримати безстроковий мiжнародний сертифiкат, який визнають МОН України, навчальнi заклади та працедавцi у всьому свiтi.

Мiжнароднi екзамени з англiйської мови в Українi Pearson Tests — це мiжнароднi екзамени з англiйської мови для носiїв iнших мов.

Pearson Language Tests видають мiжнароднi сертифiкати з англiйської мови відповідно до рівнів володiння англiйською мовою, встановлених Радою Європи.

У нас Ви можете пройти тести PTE General (Тести з загальної англiйської для дорослих), та PTE Young Learners (Тести з загальної англiйської для дiтей).

Офіційний центр з тестування компанія LBC пропонує програми, які підготують до сдачі екзамена Pearson Test of English. Програми складені виходячі з рівня володіння англійською мовою кандидата. Ви можете подати заяву на безкоштовне тестування з визначення рівня володіння мовою, для цього заповнюйте ФОРМУ і ми зв'яжемось з Вами.

Пропонуємо стати центром підготовки до міжнародних іспитів Pearson! Детальніше >>>

          PTE General

PTE General (Pearson Test of English General) -  це міжнародний екзамен з загальної англійської, призначений для оцінки рівня володіння англійською мовою.

PTE General був розроблений з урахуванням всіх сучасних тенденцій та підходів до навчання мові.

Акцент в PTE General стоїть на практичних мовних навичках – вмінні ефективно використовувати мову в соціальному, робочому і навчальному середовищах.

Тому екзамен PTE General ідеально підходить для студентів і дорослих учнів, які хочуть підтвердити свої мовні навички для подорожей, подальшої освіти або для розвитку кар'єри.

Всi рiвнi екзамену PTE General вiдповiдають Загальноєвропейськiй системi оцiнки знання iноземних мов (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Великобританiя (Office of Qualifications and Examinations Regulation – державна организацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть екзаменiв i тестiв в Англiї та Пiвнiчнiй Iрландiї).

PTE General складається з двох частин: письмової та усної.

Письмова частина:

 • Тестує навички аудіювання, читання та письма. Перевіряється зовнішніми екзаменаторами в Великій Британії,

 • Складається в заздалегідь призначену суботу по всьому світу.

Усна частина:

 • Усний тест проводять сертифіковані екзаменатори у місцевих центрах тестування, і його результати надсилаються у Велику Британію для перевірки,

 • Може здаватися протягом двох тижнів до письмової частини екзамену,

 • Кожен кандидат оцінюється індивідуально. 

Переваги PTE General

Екзамен PTE General всебiчно оцiнює комунiкативну компетенцiю учасника тестування, перевiряючи всi основнi мовнi навички (аудiювання, читання, говорiння i письмо). Тестовi завдання складенi у тому ж форматi, що i завдання, якi виконуються учнями у класi. Це дає кандидатам можливiсть максимально проявити себе та продемонструвати всi свої знання, не концентруючись на специфiчних стратегiях та особливостях формату екзамену. В завданнях тесту використовуються реальнi життєвi ситуацiї та завдання, такi як написання e-mail повiдомлень, розумiння усної та письмової мови, участь у розмовi та iн.

 

Рівні екзамена РТЕ

PTE G Level  Communication level CEFR
Level A1 Foundation A1
Level 1 Elementary A2
Level 2 Intermediate B1
Level 3 Upper Intermediate B2
Level 4 Advanced  C1
Level 5 Proficiency  C2

 

Система оцiнювання PTE General Level A1 – Level 4

 • (С) Склав на рiвень (pass): 50 – 59

 • (В) Склав вище рiвня (merit): 60 – 69  

 • (А) Склав значно вище рiвня (distinction): вiд 70 та вище

PTE General Level 5

 • (C) Складено (pass): 60 або вище

 • (B) Добре (merit): 70 – 79

 • (A) З відзнакою (distinction): 80 або вище 

Зрозуміла система оцінювання дозволяє тим, хто здає екзамени, отримати чітке уявлення про вимоги до певного рівня. 
Сертифікати PTE General безстрокові

PTE General прийнято в усьому світі університетами, міністерствами освіти та роботодавцями як доказ знань англійської мови.

Визнання тестів РТЕ General в Україні

 • Тести PTE General схвалені для використання в загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах України Комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань освіти Міністер- ства освіти і науки України. Особливості проведення ДПА (МОН України)

 • Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали міжнародний сертифікат РТЕ General, результат мовного іспиту може зараховуватись як державна підсумкова атестація. В додаток до атестату виставляється оцінка 12 балів з англійської мови. Деталі на сайті МОН України

 • Відповідно до розпорядження Міністерства освіти і науки України, одна з умов отримання вченого звання – це наявність міжнародного сертифікату, який підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2 і вище. Іспит PTE General включили до переліку тестів, визнаних МОН України. Наказ МОН України

          PTE Young Learners

Тест Pearson Test of English Young Learners (PTE Young Learners) організований таким чином, щоб бути цiкавим та захоплюючим для дiтей i зробити їх перший досвiд вивчення англiйської мови таким, що запам’ятовується та мотивує.

PTE Young Learners — це тест на визначення рiвня знання англiйської мови, побудований на основi певної теми. Вiн дає носiям iнших мов можливiсть висловити свої думки i показати, наскiльки добре вони володiють англiйською мовою.

Iснує чотири рiвнi тесту PTE Young Learners:

 • Firstwords (Першi слова)

 • Springboard (Трамплiн)

 • Quickmarch (Швидкий рух)

 • Breakthrough (Прорив)

У дiтей перевiряють здатнiсть використовувати мовнi структури в реальних ситуацiях, а потiм — при виконанні конкретних завдань комунiкації.

Тести PTE Young Learners — це:

 • Мотивацiя та впевненiсть у собi.

 • Реальнi життєвi ситуації: В тестi робиться акцент на застосуваннi англiйської мови в ситуацiях реального життя, а не на формальному знаннi словника i мовних структур. Тому в тестi використовуються реальнi життєвi ситуації, а не граматичнi вправи, i перевiряються такi вмiння кандидата, як розумiння та здатнiсть правильно розмовляти.

 • Комунiкативна методика: В тестах даються завдання, аналогiчнi вправам iз сучасних пiдручникiв та iнших навчальних матерiалiв, в яких реалізується комунікативний підхід.

 • Iнтеграцiя всiх чотирьох мовних навичок: Спочатку проводиться усний тест, а потiм — письмовий, в якому перевiряються навички аудiювання, читання та письма. Комунiкативна природа тестiв PTE Young Learners дозволяє скоротити час екзаменiв, причому без втрати якостi перевiрки знань.

 • Оцiнювання та сертифiкат: Тести готують i перевiряють квалiфiкованi спецiалiсти. Кандидати, якi успiшно склали тести, отримують сертифiкат вiд найбiльшої екзаменацiйної органiзації Великобританії — компанії Edexcel, яка входить до групи компанiй Pearson.

Тест складається з двох частин: письмової частини, яка оцінює аудіювання, читання і письмо, та усної частини.
Письмова частина: тривалість 60 хвилин для рівнів Firstwords (Першi слова), Springboard (Трамплiн), Quickmarch (Швидкий рух). Рівень Breakthrough (Прорив) – 1 год.35 хв.
Усна частина: тривалість 20 хвилин по 4 кандидати в групі.

Нижче наведені прямі посилання на матеріали для підготовки до іспитів:

PTE General

В розділ Sample tests  and  tips ви знайдете :

 • приклади письмових та  усних частин іспиту

 • документ з корисними порадами та стратегіями, що допоможуть під час  підготовки кандидатів  до іспиту

В розділі Practice  tests and  tips ви знайдете :

 • усні та  письмові  частини іспиту  для відпрацювання (з відповідями)

В розділ Guides ви знайдете :

 • Посібники (Guides to PTE General) до кожного рівня  тесту, в  яких  можна  буде  знайти загальну  інформацію про іспит  кожного окремого рівня, його формат, кожну  секцію іспиту, оцінювання іспиту і  т.д

 • Посібник, що стосується окремо усної частини іспиту (Speaking Test Guide)

 • Посібник, з роз’ясненням оцінювання іспиту (Score Guide)

 • Посібник  з інструкціями, що стосуються  роботи центрів  тестування та  проведення  екзаменаційних сесій PTE General (Test Centre Handbook)

          PTE Young Learners

В розділі Practice tests and  tips ви знайдете :

 • усні та письмові частини іспиту для відпрацювання (з відповідями)

В розділ Guides ви знайдете :

 • Посібники (Guides to PTE General) до кожного рівня тесту, в яких можна буде знайти загальну інформацію про іспит кожного окремого рівня, його формат, кожну секцію іспиту, оцінювання іспиту і т.д

 • Посібник, що стосується окремо усної частини іспиту (Speaking Test Guide)

 • Посібник  з інструкціями, що стосуються  роботи центрів  тестування та  проведення  екзаменаційних сесій PTE YL (Test Centre Handbook)

Дати проведення іспитів PTE у 2020

Сесiя Листопад 2020 Грудень 2020 Березень 2020 Травень 2020 Червень 2020
Екзамени PTE Young Learners
and PTE General
PTE Young Learners
and PTE General
PTE Young Learners
and PTE General
PTE Young Learners
and PTE General
PTE Young Learners
and PTE General
Дата закiнчення реєстрації на тест 28 вересня 2 листопада 17 лютого 13 квiтня 11 травня
Перiод проведення усного тесту 26 жовтня – 9 листопада 30 листопада – 14 грудня 14 – 28 березня 9 – 23 травня 6 – 20 червня
Дата проведення письмового тесту 9 листопада 14 грудня 28 березня 23 травня 20 червня
Вiдправлення результатiв тестiв поштою
з Великобританії
20 грудня 3 лютого 2021 11 травня 6 липня 3 серпня
Вiдправлення сертификатiв поштою
з Великобританії
6 січня 2021 6 лютого 2021 18 травня 13 липня 10 серпня

 

Ціни на екзамени PTE General, PTE Young Learners

 

Тест
Ціна

Pearson Tests of English for Young Learners

4181 Firstwords Письмовий + усний тест 1700 грн
4182 Springboard Письмовий + усний тест 1750 грн
4183 Quickmarch Письмовий + усний тест 1850 грн
4184 Breakthrough Письмовий + усний тест 1900 грн

Pearson Tests of English General

4060 Level A1 Foundation Письмовий + усний тест 2100 грн
4061 Level 1 Elementary Письмовий + усний тест 2550 грн
4062 Level 2 Intermediate Письмовий + усний тест 2600 грн
4063 Level 3 Upper Intermediate Письмовий + усний тест 3400 грн
4064 Level 4 Advanced Письмовий + усний тест 3450 грн
4065 Level 5 Proficiency Письмовий + усний тест 3850 грн

 

Примiтка

** Наведенi цiни не включають додатковi адмiнiстративнi витрати.
Остаточнi цiни уточнюйте в центрi тестування.

Ступені захисту сертифікату PTE і міжнародні організації, що регулюють якість