mobile-cart Корзина Каталог
Слава Україні!

Pearson Test of English — Тести з англійської мови

Міжнародні іспити та діагностичні тести

Мiжнароднi екзамени з англiйської мови в Українi Pearson Tests — це мiжнароднi екзамени з англiйської мови для носiїв iнших мов. Pearson Language Tests видають мiжнароднi сертифiкати з англiйської мови відповідно до рівнів володiння англiйською мовою, встановлених Радою Європи.

У нас Ви можете пройти тести PTE General (Тести з загальної англiйської для дорослих), та PTE Young Learners (Тести з загальної англiйської для дiтей).

Офіційний центр з тестування компанія LBC пропонує програми, які підготують до здачі екзамена Pearson Test of English. Програми складені виходячі з рівня володіння англійською мовою кандидата.

PEIC General

Рearson English International Certificate (колишня назва PTE General) - це міжнародний екзамен з загальної англійської, призначений для оцінки рівня володіння англійською мовою.

Був розроблений з урахуванням всіх сучасних тенденцій та підходів до навчання мові. Акцентується на практичних розмовних навичках – вмінні ефективно використовувати мову в соціальному, робочому і навчальному середовищах. Тому PEIC General ідеально підходить для студентів і дорослих учнів, які хочуть підтвердити свої мовленнєві навички для подорожей, подальшої освіти або для розвитку кар'єри.

Всi рiвнi екзамену вiдповiдають Загальноєвропейськiй системi оцiнки знання iноземних мов (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Великобританiя (Office of Qualifications and Examinations Regulation – державна организацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть екзаменiв i тестiв в Англiї та Пiвнiчнiй Iрландiї).

 

PEIC General paper-based

Pearson English International Certificate паперовий (PEIC paper-based)

Де можна використовувати мiжнародний сертифiкат Pearson English International Certificate:

 • Для вступу в міжнародні вузи
 • Для успішного працевлаштування
 • Для отримання вченого звання
 • Замість складання ДПА з англійської мови в 9 та 11 класі: в додаток до атестата автоматично виставляється оцінка 12 балів

Переваги іспиту Pearson English International Certificate (PTE General):

 • Доступний формат і структура
 • Усна частина відбувається в парі із сертифікованим екзаменатором - перевірка та оцінка усної та письмової частин відбувається у Великій Британії
 • Відсутня окрема секція на перевірку граматики та вокабуляру
 • Безстроковий сертифікат 
 • Гарантований сертифікат незалежно від результату

Які ключові особливості іспиту?
Завдання згруповані навколо тем. Ці теми можуть виникати в кількох частинах тесту, наприклад, слухання та читання або читання та письмо. Чим вищий рівень, тим більш абстрактними стають теми.
Іншою ключовою особливістю PTE General є те, що навички інтегровані в іспит і перевіряють не лише лінгвістичні навички, а й імітують типи завдань, які люди виконують у повсякденному житті. Наприклад, у завданні на диктант кандидати роблять нотатки під час телефонної розмови, а є письмове завдання, де вони повинні використати інформацію з попередньої вправи з читання та вибрати та перефразувати відповідний зміст.
Крім того, автентичний матеріал використовується на кожному рівні – і частіше, починаючи з рівня В2 – тому кандидати ознайомляться з типами аудіо та тексту, з якими вони можуть бути знайомі у повсякденному житті, наприклад, подкасти, веб-сайти чи газетні статті.

РTE General складається з:

Письмова частина: Тестує навички аудіювання, читання та письма. Перевіряється зовнішніми екзаменаторами в Великій Британії, складається в заздалегідь призначену суботу по всьому світу.
Тест починається з трьох завдань на аудіювання: множинний вибір, диктант і завдання, де треба завершити подані речення. Ці три завдання перевіряють здатність кандидатів розуміти як загальну ідею тексту, так і більш конкретні деталі.
Наступна секція читання, має чотири завдання на читання: два завдання з вибором відповідей, відкрите запитання та ще одне, завершення речення. Це ще раз перевіряє здатність кандидатів розуміти та виділяти основні ідеї та конкретні деталі з текстів.
Заключна частина письмової роботи передбачає виконання двох письмових завдань. На кожному рівні першим часто є лист, електронний лист або повідомлення в блозі, в якому кандидати повинні використовувати інформацію з останньої вправи з читання, щоб написати текст. Другий текст є довшим із вибором двох варіантів на кожному рівні, а типи тексту включають написання оповідання, статті, есе чи запису в щоденнику. На нижчих рівнях кандидатам дають зображення, щоб забезпечити підтримку та контекст для їх написання, тоді як на вищих рівнях вони отримують контекст у короткому тексті. 

Тривалість письмової частини тесту:
рівень А1 1 години 15 хвилин.
рівень А2 1 година 35 хвилин.
рівень В1 1 година 35 хвилин.
рівень В2 2 години.
рівень С1 2 години 30 хвилин.
рівень С2 2 години 55 хвилин.

Усна частина: Усний тест проводять сертифіковані екзаменатори у місцевих центрах тестування, і його результати надсилаються у Велику Британію для перевірки, може здаватися протягом двох тижнів до письмової частини екзамену, кожен кандидат оцінюється індивідуально.
На рівнях A1 і А2 тест з усного мовлення триває приблизно чотири хвилини (3,5 хв.) і включає два завдання: опис малюнка та рольову гру. Для рівнів В1 - С2 також є дискусійне завдання. Тривалість усного тесту для рівнів В1, В2 5,5 хвилин. Для рівнів С1, С2 6 хвилин.
Опис малюнка вимагає від учнів нижчих рівнів використання мови для опису того, що відбувається на зображенні, тоді як на вищих рівнях вони мають порівняти два малюнки та дійти висновку щодо теми. Завдання для обговорення та рольової гри створені для імітації життєвих ситуацій, таких як покупка одягу в магазині або захист та аргументація точки зору.

Рівні екзамену Pearson English International Certificate

PTE G Level Communication level level CEFR
Level A1 Foundation A1
Level 1 Elementary A2
Level 2 Intermediate B1
Level 3 Upper Intermediate B2
Level 4 Advanced C1
Level 5 Proficiency C2

Система оцiнювання PTE General Level A1 – Level 4: 
(С) Склав на рiвень (pass): 50-59% правильних відповідей. 
(В) Склав добре (merit): 60-69% правильних відповідей.
(А) Склав на відмінно (distinction): більше 70% правильних відповідей. 
PTE General Level 5:
(C) Складено (pass): 60-69% правильних відповідей. 
(B) Добре (merit): 69-70% правильних відповідей.
(A) Склав на відмінно (distinction): більше 70% правильних відповідей. 

Зрозуміла система оцінювання дозволяє тим, хто здає екзамени, отримати чітке уявлення про вимоги до певного рівня. PTE General прийнято в усьому світі університетами, міністерствами освіти та роботодавцями як доказ знань англійської мови. Тести PTE General схвалені для використання в загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах України Комісією з іноземних мов Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Перелік країн і навчальних закладів де визнають сертифікат PTE General                 Where is it accepted? | Pearson qualifications

Особливості проведення ДПА МОН України - Перейти 

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали міжнародний сертифікат РТЕ General, результат ромовного іспиту може зараховуватись як державна підсумкова атестація. В додаток до атестату виставляється оцінка 12 балів з англійської мови. Деталі на сайті МОН України Перейти 

Відповідно до розпорядження Міністерства освіти і науки України, одна з умов отримання вченого звання – це наявність міжнародного сертифікату, який підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2 і вище. Іспит PTE General включили до переліку тестів, визнаних МОН України. Наказ МОН України Переглянути 

Зразок сертифіката Переглянути

PEIC General computer-based

Pearson English International Certificate комп'ютерний (PEIC computer-based)

Для кого цей іспит:

 • як що ти учень 9-11 класів та бажаєш отримати 12 балів автоматично в атестат за ДПА з англійської мови, адже іспит визнається МОН України
 • як що ти амбіційний студент та прагнеш мати міжнародний сертифікат з англійської мови для навчання закордоном або працевлаштування. Сертифікат визнан у більш ніж 50 країнах світу
 • як що ти викладач у закладі вищої освіти та тобі необхідний міжнародний мовний сертифікат для отримання вченого звання
 • як що ти фахівець будь-якого напрямку та бажаєш мати підтвердження рівня володіння англійською мовою за міжнародними стандартами

Перваги іспиту:

 1. ЗРУЧНIСТЬ. День іспиту обирається самостійно, складати іспит можна в комфортному для себе місці (вдома, в офісі, в центрі тестування).
 2. ЕКОНОМIЯ ЧАСУ. Онлайн-формат дозволяє оптимізувати загальний час на складання іспиту – максимально 2 години.
 3. ШВИДКIСТЬ. Вже за 2 тижні надходять результати іспиту на електронну пошту кандидата, за 4-5 тижнів – оригінальний сертифікат.
 4. КОМПЛЕКСНIСТЬ. Оцінювання одразу всіх чотирьох мовленнєвих навичок за одну екзаменаційну сесію.
 5. ОБ'ЄКТИВНIСТЬ. Точна оцінка рівня знань англійської мови кандидата на основі штучного інтелекту.
 6. ГАРАНТОВАНИЙ СЕРТИФIКАТ. Якщо кандидат не зможе підтвердити обраний рівень, існує можливість отримати сертифікат рівнем нижче.
 7. НЕОБМЕЖЕНИЙ термін дії сертифіката

     Тривалість іспиту
 Рівень А1    1 год 25 хв
 Рівень А2    1 год 25 хв
 Рівень В1    1 год 45 хв
 Рівень В2    1 год 45 хв
 Рівень С1    1 год 55 хв
 Рівень С2    1 год 55 хв

Щоб перевірити свою готовність до основного іспиту, скористайся унікальним онлайн-ресурсом Readiness Test.  Лише за 1 годину він дозволить зрозуміти, наскільки ти готовий скласти іспит Pearson English International Certificate computer-based test конкретного рівня, надасть рекомендації щодо вдосконалення певних навичок та додасть впевненості перед іспитом.

Readiness Test – це:
ЗРОЗУМIЛО        загальна оцінка рівня підготовленості до іспиту: Ready, Potentially Ready або Not Ready
КОРИСНО           детальне роз'яснення загальних умінь й знань, коментарі щодо рівня всіх мовленнєвих навичок
ЧЕСНО                об'єктивне визначення сильних сторін та слабких, над якими слід працювати додатково
ШВИДКО             лише за годину ти зрозумієш, наскільки готовий скласти екзамен на бажаний рівень

ВАРТIСТЬ READINESS TEST   1200 грн

                                                                          ВАРТIСТЬ IСПИТУ PEIC computer-based

Рівень Ціна, грн
А1 3850,00
А2 4730,00
В1 4840,00
В2 6270,00
С1 6490,00
С2 7150,00

 

ФОРМАТ ІСПИТУ.

ЧАСТИНА ГОВОРІННЯ:
 Опишіть картинки.

ЧАСТИНА СЛУХАННЯ:
 - Прослухайте розмову двох людей і дайте коротку усну відповідь на запитання;
 - Послухайте уривок тексту і дайте коротку письмову відповідь на три запитання, або оберіть відповідну картинку (для А1-А2);
 - Прослухайте речення та надрукуйте його;
 - Послухайте аудіо запис та позначте слова у тексті, які відрізняються від почутого у записі;
 - Послухайте речення і повторіть його.

ЧАСТИНА ЧИТАННЯ:
 - Прочитайте текст та виконайте завдання множинного вибору з картинками (для А1-А2);
 - Прочитайте текст та вставте пропущене слово або вислів у текст, обравши з поданих варіантів(рівні В1-С2);
 - Прочитайте текст та дайте короткі відповіді на 4 запитання;
 - Прочитайте вголос текст, який ви бачите на екрані.

ЧАСТИНА ПИСЬМО:
 - Прочитайте текст та напишіть своїми словами, що запам'ятали;
 - Опишіть картинку (для А1-А2);
 - Напишіть ессе (В1-С2).

Детальніше про іспит

РЕЄСТРАЦІЯ НА ІСПИТ

PEIC Young Learners

Pearson English International Certificate – Young Learner (колишня назва PTE Young Learners) міжнародний іспит для дітей віком від 7 до 12 років, спрямований на підтвердження рівня володіння англійською мовою. Тест організований таким чином, щоб бути цiкавим та захоплюючим для дiтей i зробити їх перший досвiд вивчення англiйської мови таким,що запам’ятовується та мотивує.
PTE Young Learners — це тест на визначення рiвня знання англiйської мови, побудований на основi певної теми. Вiн дає носiям iнших мов можливiсть висловити свої думки i показати, наскiльки добре вони володiють англiйською мовою.

Iснує чотири рiвнi тесту PTE Young Learners:

 • Firstwords (Першi слова)
 • Springboard (Трамплiн)
 • Quickmarch (Швидкий рух)
 • Breakthrough (Прорив)

У дiтей перевiряють здатнiсть використовувати мовнi структури в реальних ситуацiях, а потiм — при виконанні конкретних завдань комунiкації.

Переваги міжнародного дитячого іспиту Pearson English International Certificate - Young Learners, 

Для дітей — це:

 • мотивація на вивчення англіської мови
 • розвиток впевненості у собі
 • формування емоційної стійкості
 • практика складання іспитів, необхідна для майбутнього навчання
 • безцінний досвід
 • формування особистого портфоліо, який може знадобитись для вступу закордон.,

Для батьків — це:

 • вклад в освітній розвиток дитини
 • впевненість в тому, що дитина здобула заявлені навички та вміє їх використовувати на практиці
 • впевненість в досвідченості та професійності викладачів.

Особливості іспиту Pearson English International Certificate -Young Learners

Реальнi життєвi ситуації: В тестi робиться акцент на застосуваннi англiйської мови в ситуацiях реального життя, а не на формальному знаннi словника i мовних структур. Тому в тестi використовуються реальнi життєвi ситуації, а не граматичнi вправи, i перевiряються такi вмiння кандидата, як розумiння та здатнiсть правильно розмовляти.

Комунiкативна методика: В тестах даються завдання, аналогiчнi вправам iз сучасних пiдручникiв та iнших навчальних матерiалiв, в яких реалізується комунікативний підхід.
Iнтеграцiя всiх чотирьох мовних навичок: Спочатку проводиться усний тест, а потiм — письмовий, в якому перевiряються навички аудiювання, читання та письма.
Комунiкативна природа тестiв PTE Young Learners дозволяє скоротити час екзаменiв, причому без втрати якостi перевiрки знань.

Оцiнювання та сертифiкат:

Тести готують i перевiряють квалiфiкованi спецiалiсти. Кандидати, якi успiшно склали тести, отримують сертифiкат вiд найбiльшої екзаменацiйної органiзації Великобританії — компанії Edexcel, яка входить до групи компанiй Pearson.
Тест складається з двох частин: письмової частини, яка оцінює аудіювання, читання і письмо, та усної частини.
Письмова частина: тривалість 60 хвилин для рівнів Firstwords (Першi слова), Springboard (Трамплiн), Quickmarch (Швидкий рух). Рівень Breakthrough (Прорив) – 1 год.35 хв.
Усна частина: тривалість 20 хвилин по 4 кандидати в групі.

Оцінювання

 • Склав (Pass)  3 зірки ⭐⭐⭐
 • Склав добре (Pass with merit) 4 зірки ⭐⭐⭐⭐
 • Склав навідмінно (Pass with distinction) 5 зірок .⭐⭐⭐⭐⭐      Такий результат означає, що рівень комунікації кандидата вищий, ніж заявлений.

Зразок сертифіката    Переглянути

Матеріали для підготовки

Матеріали для підготовки 

Pearson English International Certificate Young Learners (PTE Young Learners)

 • Team Together Top Tips and Practice for PTE Young Learners

​Pearson English International Certificate (PTE General)

 • New Practice Tests Plus
 • Pearson English Warm Up

PEIC General

New Practice Tests Plus - навчальний ресурс, який надає можливість кандидатам готуватися до всіх секцій іспиту та містить вичерпні вказівки та стратегії. Ця серія ресурсів, що складається з 4-х рівнів, фокусується на форматі іспиту the Pearson English International Certificate та його завданнях, а також забезпечує викладача всіма необхідними матеріалами для підготовки кандидатів до успішного складання іспиту.

Серії New Practice Test Plus складається з:

 • 5 повних практичних тестів, які містять інструкції та завдання, характерні для самого іспиту
 • Тест 1 у поєднанні з практикою включає також чіткі вказівки та огляди для кожного розділу іспиту
 • Тест 2 містить поради щодо виконання кандидатами завдань іспиту.
 • Розділи «Говоріння» і «Письмо» допоможуть студентам розвинути їхні уміння в цих аспектах
 • Тренувальні граматичні вправи
 • Додаткові інтернет-ресурси на порталі PearsonEnglishPortal
 • Аудіо-, відео- та словниково-практичні заняття в програмі Pearson Practice English App for students
 • Купити Practice Tests Plus   

Pearson English Warm Up

Pearson English Warm Up – це безкоштовний та зручний мобільний додаток від Pearson для тих, хто готується до іспиту Pearson English International Certificate (PTE General).

Кандидати всіх рівнів тепер можуть практикувати всі мовні навички, що знадобляться для складання іспиту. Тренуйтеся слухати, читати, писати та говорити – де завгодно та будь-коли. Практикуйтеся скільки потрібно, поки ви не будете впевнені в собі, щоб скласти справжній іспит.

Додаток Pearson English Warm UP (QR codes):

Додаткові безкоштовні матеріали для підготовки до Pearson English International Certificate можна завантажити на глобальному сайті Pearson     ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

PEIC Young Learners

Team Together Top Tips and Practice for PTE Young Learners – це навчальний ресурс для підготовки до міжнародних дитячих іспитів Pearson English International Certificate Young Learners (PTE Young Learners).

Він є незамінним помічником для вчителя у підготовці та дозволяє маленьким кандидатам почуватися впевнено безпосередньо на іспиті.

Ресурс містить наступну інформацію:

 • Поради та рекомендації для вчителя, які допоможуть якісно пояснювати матеріал та готувати учнів до іспиту
 • Доступ до аудіо та відповідей онлайн
 • Приклад екзаменаційної роботи метою практики складання іспиту

Купити Team Together Top Tips and Practice for PTE Young Learners 

Практичні тести, програми, методичні рекомендації щодо підготовки можна завантажити.  ЗАВАНТАЖИТИ

PTE Academic

Міжнародний комп'ютерний іспит, який приймається для вступу в тисячі закордонних університетів, визнається роботодавцями більшості країн світу та є акредитованим для отримання міграційних віз.

Переваги PTE Academic

 • Визнання. Сертифікат PTE Academic визнається навчальними закладами у всьому світі, а також приймається для отримання міграційних віз
 • Об'єктивність. Опрацювання результатів за допомогою штучного інтелекту означає об'єктивну та послідовну оцінку, без впливу людського фактору
 • Швидкість. Результати можна отримати вже через 48 годин після складання іспиту
 • Зручність. Вам не потрібно їхати до центру тестування, щоб зареєструватися на складання іспиту — ви можете зробити це онлайн

Формат тестування

 • 3-годинна сесія включає в себе три основні блоки:
 • говоріння та письмо
 • аудіювання
 • читання
 • Учасник тестування може взяти 10 хвилин перерви між блоками читання та аудіювання.

Тестування включає 20 різних форматів запитань:

 1. від множинного вибору до написання есе та інтерпретації отриманої інформації.
 2. PTE Academic оцінює сучасну академічну англійську.
 3. під час сесії ви будете працювати з уривками з лекцій, графіками і таблицями.
 4. ви почуєте британську та американську англійську, а також вимову людей, які не є носіями мови.
 5. Таким чином, тест імітує ситуації, коли потрібно взаємодіяти з різними типами акцентів як у реальному житті.

Частина 1Speaking & Writing: (77-93 хвилин)

Самопрезентація    Читання вголос     Повторення речення    Опис зображення    Переказ лекції    Відповідь на коротке запитання    Резюме написанного тексту    Есе

Більше інформації тут

Частина 2: Reading (32-40 хвилин)

Читання та письмо: заповнення пропусків в тексті    Множинний вибір: вибір декількох відповідей    Упорядкування тексту: виставлення абзаців у правильному порядку    Читання: заповнення пропусків в тексті     Множинний вибір: вибір однієї відповіді

Більше інформації тут 

Частина 3: Listening (45-57 хвилин)

Резюме почутого тексту     Множинний вибір: вибір декількох відповідей     Заповнення пропусків в тексті     Виділення правильного резюме тексту       Множинний вибір: вибір однієї відповіді      Вибір пропущених слів       Виділення неправильного слова       Диктант

Більше інформації тyт

Як оцінюються результати

Іспит PTE Academic оцінюється за допомогою Глобальної шкали англійської мови (Global Scale of English), яка дозволяє надати точну оцінку ваших навичок. 

Кореляційна порівняльна таблиця міжнародних мовних іспитів дивитись    дивитись

Результати оцінювання виглядають наступним чином:

Кожен учасник отримує оцінку за лексичні та граматичні навички, вимову, правопис, усне мовлення.

Відображення балів на графіку дозволяє швидко побачити свої сильні та слабкі сторони, а також те, як кожна навичка співвідноситься із вашими загальними показниками дивитись приклад

* Ми радимо завжди перевіряти мінімальну кількість балів PTE, яку вимагає університет, куди ви подаєте документи.

Визнання PTE Academic

Результати PTE Academic приймаються тисячами університетів у всьому світі, в тому числі, такими престижними закладами як The University of Oxford, Harvard Business School, Yale та INSEAD.

PTE Academic також затверджений для всіх заявок на студентські та міграційні візи у Великобританії, Австралії та Новій Зеландії.

Повний список закладів, що визнають PTE Academic    дивитись

Підготовка до іспиту Студенту   

ВИКЛАДАЧУ   Безкоштовний навчальний курс для викладачів PTE Academic for Teachers 

Diagnostic Test

Діагностичні онлайн-тести Pearson — це сучасний підхід до тестування. Тести без стресу в невимушеній атмосфері. 
Для перевірки онлайн-тестів Pearson використовують передові комп'ютерні технології: штучний інтелект та автоматичну перевірку.

Пропонуємо наступні тести:
Pearson English Level Test   
Pearson English Benchmark Test   
Pearson English Benchmark Young Learners
Versant  
 

 

Pearson English Level Test

Pearson English Level Test Швидкий діагностичний тест Level Test дозволяє якісно і точно визначити рівень володіння англійською мовою. Вам більше не потрібно готувати завдання і тестувати студентів самостійно. 

Кому цей тест буде корисним?

 • Мовним школам, які хочуть визначити рівень потенційних студентів та підібрати їм відповідну навчальну групу
 • Компаніям, яким важливо бачити рівень знань своїх співробітників для комфортної організації робочого процесу
 • Університетам, що хочуть оцінити прогрес своїх студентів

Які переваги English Level Test
- Швидкість
Тест надає оцінку 4-х мовних навичок за 30 хвилин. Тест для оцінки 3-х навичок триває всього 20 хвилин.
- Ефективність
Тест заощаджує час та ресурси, що витрачаються на створення, адміністрування та оцінку знань студентів з англійської. Також використання даного виду тестування мінімізує можливість впливу людського фактору та надає об'єктивні результати.
- Штучний інтелект
Тест підтримується провідною на ринку технологією штучного інтелекту та розроблений командою, що створила PTE Academic — тест, якому довіряють тисячі університетів, а також уряди у всьому світі.
- Простота
Швидкий і простий у використанні тест як для викладачів, так і для студентів, що дозволяє позбутися стресу та налаштуватись на ефективне навчання.

- Адаптивність

Система підлаштовує складність тесту автоматично під рівень знань студента під час проходження тесту.
 - Вік
English Level Test розрахований на кандидатів віком від 14 років

Ціни English Level Test   три навички (читання, аудіювання, письмо)                             400 грн
                                         чотири навички (читання, аудіювання, письмо, говоріння)     540 грн
* ціну вказано за 1 тест, призначений для одиничного використання

Результати тестування English Level Test

Кандидати отримують результати у вигляді детального звіту. У звіті вказаний рівень володіння англійською мовою за системою CEFR та відповідним діапазоном GSE. Кандидат отримує як загальну оцінку, так і оцінки за кожну окрему мовленнєву навичку: читання, аудіювання, говоріння, письмо.
Також звіти поділяються на індивідуальні та групові. Тобто вчитель має можливість отримати результати тестування як всієї групи одразу, так і кожного учня окремо, та поділитись результатами з батьками.
 
Зразок сертифіката                     Зразок сертифіката 

Більше інформації за посиланням         дивитись 
 

Pearson English Benchmark Test

Тести Benchmark дозволяють вимірювати прогрес у вивченні англійської мови та допомагають оптимізувати навчальну програму під потреби студентів.
Pearson English Benchmark Test — простий сучасний тест для детального оцінювання прогресу мовних навичок з англійської мови. Кожен кандидат отримує можливість скласти тест на початку, в середині та кінці навчального року/курсу. Такий підхід дозволяє відслідковувати прогрес у навчанні.

Тест оцінює всі 4 мовленнєві навички, надаючи детальний опис кожної з них. Він ідеально вписується у 45-хвилинний урок, тому студенти можуть складати його в ході навчання, наприклад, як підсумковий чи проміжний іспит.
Цей тест був розроблений для того, щоб надати вчителю інформацію про успіхи його учнів або студентів і допомогти покращити навчальний процес.
Маючи комп'ютер, гарнітуру та підключення до Інтернету, ви можете пройти тест навіть вдома і отримати результати протягом декількох хвилин.

Кому цей тест буде корисним?

 • Вчителям, які хочуть отримати глибоке розуміння навичок своїх учнів, детально відслідкувати їхній прогрес та отримати поради щодо процесу навчання конкретного студента або учня
 • Мовним школам, які зацікавлені у відстеженні результатів своїх студентів
 • Школам та університетам, що хочуть оцінити прогрес своїх учнів та студентів

Рівні тесту English Benchmark Test

Тест Benchmark орієнтований на студентів всіх рівнів. Питання тесту розроблені таким чином, щоб оцінити навички, релевантні для конкретного рівня. Завдяки цьому тест надає надійні та об'єктивні результати з детальними коментарями, які дозволяють студентам покращити свій рівень володіння англійською. 

Доступні рівні: (CEFR <A1-C2; GSE 10-90): A, B1, B2, C.

Які переваги English Benchmark Test

- Точність
Результати базуються на Глобальній шкалі англійської мови (GSE), а також на CEFR, тож прогрес можна вимірювати потрохи на кожному рівні.
- Універсальність
Цей тест підходить для всіх мовних курсів. Він оцінює реальні мовленнєві навички та прогрес у вивченні мови учнів та студентів будь-якого рівня.
- Ефективність
Тест заощаджує час, що витрачається на створення, адміністрування та оцінку знань студентів з англійської. Також використання даного виду тестування мінімізує можливість впливу людського фактору та надає об'єктивні результати.
- Штучний інтелект
Тест Pearson English Benchmark Test розроблений командою, що створила PTE Academic — іспит, якому довіряють уряди та університети у всьому світі.

Ціни English Benchmark Test   Pearson English Benchmark Test    0 грн

* ціну вказано за 1 тест, призначений для одиничного використання
Вік
English Benchmark Test розрахований на кандидатів від 14 років.

Результати тестування English Benchmark Test
Результати надходять за лічені хвилини. Індивідуальні та групові оцінки дають детальне уявлення про здібності учнів та способи їх вдосконалення.

Зразок сертифіката                  Зразок сертифіката
Більш детальна інформація    завантажити 

Pearson English Benchmark Young Learners

Тести Benchmark дозволяють вимірювати прогрес у вивченні англійської мови та допомагають оптимізувати навчальну програму під потреби учнів.

Pearson English Benchmark Young Learners — тест для молодших школярів, що дозволяє перевірити навички говоріння, аудіювання, читання та письма.

English Benchmark Young Learners перевіряє рівень володіння англійською мовою за допомогою веселого ігрового тесту на планшеті. Це робить його складання більш розслабленим та невимушеним. Завдяки доступним детальним звітам,
English Benchmark Young Learners дає рекомендації щодо подальшого навчального плану на основі отриманої кількості балів. Звіти є як для вчителів, так і для батьків, а учні отримують яскраві сертифікати про проходження тесту. 
Тест спонукає та заохочує дітей надалі вивчати англійську.

Кому цей тест буде корисним?

 • Мовним школам, які хочуть визначити рівень маленьких учнів та підібрати їм оптимальну програму навчання
 • Вчителям, які хочуть зрозуміти сильні та слабкі сторони своїх учнів
 • Батькам, що хочуть побачити результати своїх дітей

Рівні тесту English Benchmark Young Learners

Тест English Benchmark Young Learners розроблений для визначення прогресу учнів. Рівні тесту орієнтуються на навички дітей, а не на їхній вік чи клас. English Benchmark Young Learners охоплює діапазон знань англійської від початкового рівня до В1+.

 Які переваги English Benchmark Young Learners

 - Тест без стресу
Красива графіка та анімація формують в учнів враження, наче вони грають у гру, а не проходять тест з англійської мови.
 - Вдосконалення результатів
English Benchmark Young Learners спрощує планування уроків, надаючи рекомендації стосовно того, на що вчителю варто звернути увагу.
 - Інформативні відповіді
Всі ситуації, що відбуваються в рамках тестування знайомі маленьким учням. Запитання побудовані таким чином, ніби учень є учасником реального живого спілкування.

Вік: Тест English Benchmark Young Learners розрахований на кандидатів від 6 до 14 років.

Результати тестування English Benchmark Young Learners:

Захищений паролем особистий кабінет — School Portal — надає викладачам легкий доступ до перегляду детальних описів результатів окремих учнів та всього класу. Результати тесту доступні менше ніж через годину.

Сертифікат  зразок     для стрших школярів     зразок для молодших школярів
Дізнатися більше інформації можна за    посиланням    

Ціни English Benchmark Young Learners    English Benchmark Young Learners    530 грн

* ціну вказано за 1 тест, призначений для одиничного використання
** замовити тести можна лише на групу від 10 осіб

Тест Benchmark Young Learners можна скласти на планшеті. Також, існує можливість складання тесту на ПК.
Для того, щоб впевнитись, що ваш комп'ютер або ноутбук підтримує складання тесту, завантажте інструкцію та виконайте дії вказані в ній      посилання на інструкцію

Тести Versant

Тести Versant — це серія тестів, що підходять для корпоративних клієнтів та бізнесу. Детальний звіт, поради щодо вдосконалення мовленнєвих навичок та електронний сертифікат вже оцінили тисячі роботадавців в Україні та світі.
Тести Versant — це лінійка автоматизованих комп'ютерних тестів для швидкого та об'єктивного визначення рівня англійської мови ваших учнів, студентів або співробітників. Тести Versant об'єктивно відображають оцінку практичних мовних навичок, які необхідні для ефективного спілкування в англомовному середовищі.

Результати подаються у вигляді детального звіту й доступні вже протягом декількох хвилин після складання тесту. У звітах вказується інформація про загальний рівень англійської кандидата й оцінка кожної мовленнєвої навички окремо, а також рекомендації щодо подальшого фокусу навчання. Результати виключають вплив людського фактору та є об'єктивними й неупередженими, адже тест проводиться за допомогою штучного інтелекту.

Після проходження тесту, кандидат може отримати електронний сертифікат з результатами тестування.

   Кому цей тест буде корисним?

 •  Приватним компаніям
 •  Тест дає вам об'єктивну інформацію стосовно мовних навичок ваших співробітників. Це дозволить вам розподілити обов'язки в команді таким чином, щоб кожен співробітник приносив максимальну користь, використовуючи свій потенціал, навички та уміння.
 •  Приватним мовним школам
 •  Надайте вражаючі послуги з викладання англійської мови корпоративним клієнтам. Проведення тесту Versant під час або після курсу англійської мови — об'єктивний показник ваших навчальних послуг. За допомогою цього тесту викладачі можуть мати точне уявлення про здібності студентів, розвивати цілеспрямоване навчання та вимірювати їхній прогрес. Детальні звіти виявляють будь-які потреби у навчанні, включаючи індивідуальні пропозиції щодо вдосконалення та планування уроків.
 • Університетам
 •  Тестування Versant підходить для використання на початку та в кінці курсу, щоб оцінити рівень знання англійської мови студентів. Цей тест може допомогти викладачам встановити чіткі базові навчальні лінії та уважно відстежувати прогрес студентів.

 Переваги тестів Versant
- Комплекснне оцінювання
Співробітники чи студенти отримують оцінку практичних мовних навичок, необхідних для ефективного спілкування англійською мовою.Звіти включають детальну інформацію про загальні здібності учасника тестування, а також такі навички, як плавність, вимова, словниковий запас та уміння будувати речення.
- Неупереджене тестування
Тест дозволяє оцінювати всіх учасників тестування за допомогою об'єктивного, неупередженого підрахунку балів. Надійна технологія штучного інтелекту забезпечує послідовне, ефективне, а головне, об'єктивне тестування.
- Оптимізоване адміністрування
За допомогою комп'ютера або мобільного додатку ви можете легко проводити тести Versant для своїх співробітників або студентів. Система тестування Versant автоматично виводить детальний звіт з балами. 
Такий звіт доступний вже протягом декількох хвилин після складання тесту.

  Існує 4 різновиди Versant Tests:

Versant Student Placement Test — це комп'ютерний тест на визначення рівня англійської мови. Тест є простим в адмініструванні, має надійний процес тестування і підрахунку балів та забезпечує точні та об'єктивні результати. Цей тест спеціально розроблений для всіх, хто вивчає англійську мову в школах, на мовних курсах чи в університетах. Він надає автоматичне оцінювання навичок говоріння, аудіювання, читання та письма, з детальними звітами про результати, включаючи поточні можливості та пропозиції щодо їх вдосконалення.

Оцінки виставляються у відповідності до загальноприйнятих систем GSE та CEFR.

Академічні установи та приватні мовні школи у всьому світі використовують Versant для оцінки навичок спілкування англійською мовою своїх учнів та студентів. Тест триває 50 хвилин. Більше інформації    дивитись  

Versant Professional English Test — це 60-хвилинний комплексний тест, що визначає рівень володіння бізнес англійською. Versant Professional English Test перевіряє навички говоріння, аудіювання, читання та письма. Тест може бути використаний для порівняльного аналізу та оцінки, як частина курсу ділової англійської мови. Завдяки питанням, що засновані на реальних сценаріях професійного світу, ви можете переконатися, що ваші студенти або співробітники готові до міжнародного робочого середовища. Існує 2 рівні Versant Professional EnglishTest:
А1 -  В1
В2 - С2
Кандидати отримують 10 різних типів запитань для оцінки навичок говоріння, аудіювання, читання та письма. Більше інформації   дивитись 

Versant English Speaking Test допомагає швидко перевірити рівень розмовної англійської у кандидатів на працевлаштування та у студентів. Тест займає, приблизно, 15-хвилин та надає результати за лічені хвилини.
За допомогою комп'ютера кандидати надають відповіді на запитання, що дозволяють оцінити їх розмовну англійську, словниковий запас та вимову. Цей тест ідеально вам підходить, якщо вам потрібно визначити рівень усного мовлення великої кількості кандидатів, або ви просто хочете об'єктивно оцінити їхні навички швидко, якісно та в зручний для вас час. Це реальна допомога керівникам компаній, працівникам відділу кадрів, що набирають та навчають персонал, HR-агентствам. Більше інформації   дивитись 

Versant English Writing Test
Підтримка онлайн-чату, ведення ділової переписки, надання відповідей на електронні запити є ключовими навичками обслуговування клієнтів. Versant English Writing Test дозволяє переконатися, що ваші співробітники володіють необхідними навичками читання та письма для позитивної взаємодії з клієнтами. Тест можна проходити онлайн та офлайн. Кандидати дають відповіді на запитання та вирішують ситуації, які вимагають письмової англійської мови: конспектування, резюме, відповідь на електронні листи тощо. Versant English Writing Test проводить неупереджену оцінку письмових здібностей кандидатів. Тест триває 35 хвилин. Результати доступні за лічені хвилини.
Більше інформації    дивитись 

Ціни тестів Versant
Versant Student Placement Test (50 хв.) 750 грн      
Versant English Speaking Test (15 хв.) 650 грн
Versant English Writing Test (60 хв.) 650 грн
Versant Professional (Business) English Test Level 1 (A1-B1) 1100 грн
Versant Professional (Business) English Test Level 2 (B2-C2) 1100 грн 

  

 

 

 

 

*ціну вказано за 1 тест, призначений для одиничного використання.

 

 

Екзаменаційна підготовка

До складання іспита Пірсон можна підготуватись самостійно. Самопідготовка — складна справа, яка вимагає серйозної самодисципліни та ще більше старанності, ніж звичайні заняття із викладачем. Проте вона може бути ефективною, якщо брати до уваги певні аспекти, а саме:
 - приготуйтеся до інтенсивної роботи,
 - розвивайте навички говоріння, письма, аудіювання та читання одночасно,.
 - виконуйте типові завдання,
 - змініть мову своїх гаджетів на англійську,
 - читайте про досвід людей, які вже склали іспит,
 - репетируйте іспит.
Також, до складання іспиту можна підготоуватись на навчальних курсах в центрах тестування та підготовки. Курси надають більш ретельну підготовку до складання іспиту. Викладачі мають багатий досвід підготовки до складання іспитів, а деякі з них навіть можуть бути сертифікованими екзаменаторами міжнародних мовних іспитів.

Центр тестування Pearson English International Certificate (PEIC) LBC готує до складання іспита Pearson Test of English General рівні В1, В2, С1.

  Над чим ми працюємо під час курсу підготовки до здачі Pearson Test of English?
• Обговорення процедури екзамену в цілому: чого слід чекати від екзаменатора, організаційні моменти, тайм-менеджмент, що брати з собою та будь які інші питання, що хвилюють кандидатів.  
• Знайомство зі структурою тесту та типовими завданнями відповідного рівня.
• Працюємо з завданнями, що охоплюють всі види мовленнєвої діяльності – читання, аудіювання, письмо та говоріння,  приділяємо достатньо уваги всім видам робіт.
• Особливий акцент ставимо на опрацювання завдань усної частини екзамену, допомагаємо подолати той самий «мовний бар’єр», оскільки усна частина частіше за все є причиною для хвилювання у кандидатів.
• Працюємо з якісною літературою та аудіо\відео матеріалами, додаючи в програму тренувальні екзаменаційні завдання та завдання з минулих екзаменаційних сесій.
• Допомагаємо обрати власну стратегію здачі тесту – вчимось використовувати свої «сильні» сторони і аналізуємо помилки в тренувальних вправах.
• І звичайно ж, мотивуємо, підбадьорюємо, допомагаємо набути впевненості в своїх силах, а також пропонуємо  максимально об’єктивну оцінку власного рівня. 
* Маленькі групи, до 5 осіб.

  

Ціни міжнародних іспитів

Pearson English International Certificate (PTE General)

Іспит Ціна
4060 Level A1 Foundation (письмовий + усний тест) 3100 грн
4061 Level 1 Elementary (письмовий + усний тест) 3500 грн
4062 Level 2 Intermediate (письмовий + усний тест) 3800 грн
4063 Level 3 Upper Intermediate (письмовий + усний тест) 4500 грн
4064 Level 4 Advanced (письмовий + усний тест) 4700 грн
4065 Level 5 Proficienty (письмовий + усний тест) 5100 грн

Pearson English International Certificate Young Learners (PTE Young Learners)

Іспит Ціна
4181 Firstwords (письмовий + усний тест) 2500 грн
4182 Springboard (письмовий + усний тест) 2550 грн
4183 Quickmarch (письмовий + усний тест) 2650 грн
4184 Breakthrough (письмовий + усний тест) 2700 грн

Дати проведення іспитів

Сесія Травень 2024 Червень 2024
Дата закiнчення реєстрації на іспит 8 квітня 13 травня
Перiод проведення усного іспиту  4 - 18 травня 8 -22 червня
Дата проведення письмового іспиту 18 травня 22 червня
Поява результатів іспиту онлайн 1 липня 5 серпня
Відправлення сертифікатів із Великої Британії 1 липня 5 серпня

Є питання щодо іспитів або тестування?

Відправляйте заявку на консультацію